Asatyo Maahe thi Prabhu Gujarati Prayer LyricsAsatyo Mahe thi Prabhu – Gujarati Prayer

Gujarati Prayer Bhajan Lyrics Song Online MP3, Video Download

Asatyo Maahe Thi Prabhu Param Satye Tu Laee Jaa Unda Andhare Thi Prabhu Param Teje Tu Laee Jaa


Maha Mrutyu Mathi, Amrut Sameepe Nath Laee Jaa

Tu HiNo Hu Chhu To, Tuj Darshana Daan Daee Jaa

Prabho Antar-yaami, Jivan Jivanaa Deen SharaNa

Pita Mata Bandhu, Anupam Sakhaa Heet Karna,

Prabha Kirti Kranti, Dhan-vibhav Sarvasva Jan Na,

Namu Chhu Vandu Chhu, Vimalmukh Swami Jagat Na.

Prabhuji Kaya Thi, Ghadik-ghadi VaaNi thi ucharu,

Rudi(?) Indriyoni, Muj Mann Vishe Bhaav J Smaru,

Swabhavik Buddhithi, Shubh Ashubh Je Kai Pan karu,

Kshama Drashte Jo Jo, Tuj Charan Ma Nath Je Dharu.

 
Leave a Reply