Ho Ishwar Bhajiye Tane Motu Chhe Gujarati Prayer SongsHo Ishwar Bhajiye Tane Motu Chhe Tuj Naam

Gujarati Prayer Bhajan Stuti Song Online MP3, Video Download


Gujarati Prayer Lyrics – Ho Ishwar Bhajiye Tane

ho ishvar bhajiye tane….motu chhe tuj naam..
gun taaraa nit gaayie… thaai hamaaraa kaam..
het laavi hasaav tu… sadaa raakh dil saaf..
bhul kadi kariye hame… to prabhu karjo maaf

Jooththu kadi na bolavu, tajavun alas anga,
Hali mali ne chalavu, rakho rudo sanga

Bhanata pundit neepaje, lakhta lahiyo thay,
Bar bar gau chalata, lambo panth kapay…

Rate vahela je suve, vehal oothe veer,
Bal, budhdhi ne dhan vadhe, sukhaman rahe shareer

 
Leave a Reply